Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
September 5, 2013
Image Size
1.3 MB
Resolution
800×1000
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
5,172 (3 today)
Favourites
360 (who?)
Comments
231
Downloads
164
×
Share Res by choijenna1234 Share Res by choijenna1234
- Quà mừng đc hơn 30 watcher :) ! Nhưng đã hđ hơn 2 tháng mà có 34 watch là hơi ít phải k :x ? Nhưng k sao, đã share rồi thì share hết mình :) Mỗi cái mình sẽ share 2,3 cái, đủ dùng cho cả năm luôn =))) Res nặng mà thông cảm hé =))
Cre : Forum Go.vn
-----------------------------------------------------------------------------------------------
- Thế thôi =))
Link : www.mediafire.com/?45oeq16rcox…
www.mediafire.com/download.php…
www.mediafire.com/download/i59…
www.mediafire.com/download/gbb…
- Cái kia link ít quá hén, h đã thay đổi
Add a Comment:
 
:iconritashizumi1strbl:
RitaShizumi1stRBL Featured By Owner 2 days ago  New member
fav + cmt + wath = pass

Reply
:iconrei-showroom:
Rei-ShowRoom Featured By Owner Jul 15, 2014  New member
fav + cmt + wath = pass
Reply
:iconasilicazura:
AsilicaZura Featured By Owner Jul 12, 2014  New member
Watch+ Fav + cmt = pass
Reply
:iconlybaotran123456:
lybaotran123456 Featured By Owner Jul 9, 2014  New member
fav + cmt + wath = pass

Reply
:icontwyllia:
twyllia Featured By Owner Jul 8, 2014
I luv your scrpbook resources! They are so colorful and wonderful!
Reply
:iconkiichi-baskerville:
kiichi-baskerville Featured By Owner Jul 5, 2014
pass please ' w '
Reply
:iconnisakkuma:
Nisakkuma Featured By Owner Jul 4, 2014
fav + cmt + wath = pass
Reply
:iconcoupletutorial:
CoupleTutorial Featured By Owner Jul 4, 2014  Student Interface Designer
Thanks your share ^^
p/s: size nặng vồn >< lên đến mấy troăm MB
Reply
:iconkamjong-kai:
kamjong-kai Featured By Owner Jun 28, 2014  Hobbyist Interface Designer
fav + cmt + wath = pass
Reply
:iconmaroon1106:
MAROON1106 Featured By Owner Jun 28, 2014  Student Interface Designer
WAT+FAV+CMT=DOWNLOAD
Reply
Add a Comment: